565
my-fuckedup-won-der-land:

✥✝Grunge/Disp☹sable✝✥
763
755
"Cza­sem są ta­kie chwi­le, że chciałoby się ogłosić upadłość emocjonalną."
e-stocado:

Yan Xing
431
niedager:

x
698
"Szczęście leży wokół nas, jed­nak trze­ba się po nie schy­lić i pod­nieść, za­miast się o nie potykać."
48
13